Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »Naj gol jeseni 2020«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki se začne 31. 10. 2020 in traja do 15. 11. 2020 do polnoči: »Naj gol jeseni 2020«

 1. Podatki o organizatorju nagradne igre

  Organizator nagradne igre z nazivom »Naj gol jeseni 2020« je Medobčinska nogometna zveza Maribor (v nadaljevanju: organizator).

 2. Namen nagradne igre

  Namen nagradne igre je promocija Medobčinske nogometne zveze Maribor.

 3. Udeleženci

  Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne osebe, ki imajo slovensko državljanstvo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Medobčinska nogometna zveza Maribor ali njihovi družinski člani.

  Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju.

 4. Pravila in pogoji nagradne igre

  S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, pa naj bo v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator nagradne igre.

 5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

  Nagradna igra poteka na spletni strani organizatorja.

  Za sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči slediti navodilom, ki jih organizator objavi na Facebook profilu in spletni strani.

  Sodelujoči morajo na spletni strani Medobčinske nogometne zveze Maribor po vnosu elektronskega naslova glasovati za najlepši gol 1. članske lige Medobčinske nogometne zveze Maribor v sezoni 2020/21. Elektronski naslovi bodo kasneje uporabljeni za pošiljanje novic, povezanih s promocijskimi aktivnostmi Medobčinske nogometne zveze Maribor.

  Med ponujenimi strelci zadetkov bo tisti, ki bo prejel največ glasov, prejel nagrado s strani Medobčinske nogometne zveze Maribor.

 6. Čas trajanja nagradne igre

  Nagradna igra traja od 31. 10. 2020 do 15. 11. 2020 do polnoči. Komisija bo 16. 11. 2020 na Facebook profilu razglasila zmagovalca in/ali povezavo do objave na spletni strani Medobčinske nogometne zveze Maribor, na kateri bo objavljen nagrajenec.

 7. Nagrade

  Nagrada se nagrajencu podeli v obliki nogometne žoge po izboru organizatorja nagradne igre.

  Nagrada ne presega vrednosti, za katero je treba obračunati dohodnino skladno z določili veljavne zakonodaje.

  Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

 8. Določanje in obveščanje nagrajenca

  Organizator nagradne igre bo 16. 11. 2020 sporočil, kdo je nagrajenec. Ta bo izbran na podlagi največjega števila prejetih glasov v anketi na spletni strani organizatorja. Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen na Facebook profilu organizatorja in/ali spletni strani Medobčinske nogometne zveze Maribor.

  Če nagrajenec ne bo izpolnjeval pogojev za sodelovanje oz. pogojev za prevzem nagrade, se komisija odloči, ali razglasi naslednjega nagrajenca.

 9. Prevzem nagrade

  Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec prejme največje število glasov v nagradni igri »naj gol jeseni 2020«, ki bo potekala na spletni strani organizatorja.

  Nagrajenec mora svoje podatke, ki jih organizator potrebuje za podelitev nagrade, sporočiti v zasebno sporočilo na družbenem omrežju Facebook, lahko pa jih tudi pošlje na elektronski naslov najkasneje v 2 dneh po tem, ko je bil kot nagrajenec razglašen na spletni strani organizatorja.

  Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji,
  • nagrajenec ne pošlje svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov) prek zasebnega sporočila na družbenem omrežju Facebook ali prek elektronske pošte.
 10. Izključitev odgovornosti

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje prodajnih kanalov, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.
 11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

  Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti je organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Če udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

  Sodelujoči v nagradni igri organizatorju, tj. Medobčinska nogometna zveza Maribor, dovoljujejo vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679; uredba GDPR) ter z vsakokratno veljavno nacionalno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter da jih bo uporabil v promocijske namene izključno po predhodnem soglasju vsakega posameznika.

  Podatke skrbno varujemo, več o posameznikovih pravicah (pravica do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora itd.) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri, se je možno seznaniti na spletni strani.

  S sodelovanjem se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre.

 12. Ostale določbe

  Navodila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na družbenem omrežju Facebook na profilu organizatorja in na spletni strani organizatorja.

  Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo organizator udeležence obvestil z objavo na Facebook profilu in/ali spletni strani . Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 30.10.2020.

Organizator nagradne igre:

Medobčinska nogometna zveza Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor