U9 Mlajši cicibani – 3. Skupina – Tekme

 1. 1. krog

  Ruše 02.09.23 09.00 NK Pohorje- U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NŠ ROHO U8
  Maribor 03.09.23 09.00 NK MB Tabor U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NŠ Paloma Šentilj U8
  Limbuš 03.09.23 09.00 Marles hiše U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Miklavž U8
  Rače 05.09.23 17.00 NK Rače U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Kovinar U8
  Maribor 07.09.23 17.00 NK Pobrežje U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Lenart U8
 2. 2. krog

  Rače 06.09.23 17.00 NK Rače U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Pobrežje U8
  Šentilj 09.09.23 09.00 NŠ Paloma Šentilj U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Pohorje- U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. 09.09.23 09.00 NŠ ROHO U8 0 : 0
  (0 : 0)
  Marles hiše U8
  Lenart v Slovenskih goricah 09.09.23 09.00 NK Lenart U8 NK MB Tabor U8
  Maribor 09.09.23 09.30 NK Kovinar U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Miklavž U8
 3. 3. krog

  Ruše 16.09.23 09.00 NK Pohorje- U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Lenart U8
  Miklavž na Dravskem polju 16.09.23 09.00 NK Miklavž U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NŠ ROHO U8
  Maribor 17.09.23 09.00 NK MB Tabor U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Rače U8
  Limbuš 17.09.23 09.00 Marles hiše U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NŠ Paloma Šentilj U8
  Maribor 21.09.23 17.00 NK Pobrežje U8 NK Kovinar U8
 4. 4. krog

  Lenart v Slovenskih goricah 23.09.23 09.00 NK Lenart U8 0 : 0
  (0 : 0)
  Marles hiše U8
  Šentilj 23.09.23 09.00 NŠ Paloma Šentilj U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Miklavž U8
  Maribor 23.09.23 09.30 NK Kovinar U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NŠ ROHO U8
  Maribor 24.09.23 09.00 NK Pobrežje U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK MB Tabor U8
  Rače 27.09.23 17.00 NK Rače U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Pohorje- U8
 5. 5. krog

  Ruše 30.09.23 09.00 NK Pohorje- U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Pobrežje U8
  Miklavž na Dravskem polju 30.09.23 09.00 NK Miklavž U8 NK Lenart U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. 30.09.23 09.00 NŠ ROHO U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Maribor 01.10.23 09.00 NK MB Tabor U8 0 : 0
  (0 : 0)
  NK Kovinar U8
  Limbuš 01.10.23 09.00 Marles hiše U8 NK Rače U8
 6. 6. krog

  Lenart v Slovenskih goricah 07.10.23 09.00 NK Lenart U8 NŠ ROHO U8
  Maribor 07.10.23 09.00 NK Pobrežje U8 Marles hiše U8
  Maribor 07.10.23 09.00 NK MB Tabor U8 NK Pohorje- U8
  Maribor 07.10.23 09.30 NK Kovinar U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Rače 11.10.23 17.00 NK Rače U8 NK Miklavž U8
 7. 7. krog

  Ruše 14.10.23 09.00 NK Pohorje- U8 NK Kovinar U8
  Miklavž na Dravskem polju 14.10.23 09.00 NK Miklavž U8 NK Pobrežje U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. 14.10.23 09.00 NŠ ROHO U8 NK Rače U8
  Šentilj 14.10.23 09.00 NŠ Paloma Šentilj U8 NK Lenart U8
  Limbuš 15.10.23 09.00 Marles hiše U8 NK MB Tabor U8
 8. 8. krog

  Maribor 21.10.23 09.00 NK Pobrežje U8 NŠ ROHO U8
  Ruše 21.10.23 09.00 NK Pohorje- U8 Marles hiše U8
  Maribor 21.10.23 09.30 NK Kovinar U8 NK Lenart U8
  Maribor 22.10.23 09.00 NK MB Tabor U8 NK Miklavž U8
  Rače 25.10.23 16.30 NK Rače U8 NŠ Paloma Šentilj U8
 9. 9. krog

  Rogoza – Miklavž na Drav.p. 28.10.23 09.00 NŠ ROHO U8 NK MB Tabor U8
  Miklavž na Dravskem polju 28.10.23 09.00 NK Miklavž U8 NK Pohorje- U8
  Šentilj 28.10.23 09.00 NŠ Paloma Šentilj U8 NK Pobrežje U8
  Lenart v Slovenskih goricah 28.10.23 09.00 NK Lenart U8 NK Rače U8
  Limbuš 29.10.23 09.00 Marles hiše U8 NK Kovinar U8
 10. 10. krog

  Miklavž na Dravskem polju NK Miklavž U8 Marles hiše U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. NŠ ROHO U8 NK Pohorje- U8
  Lenart v Slovenskih goricah NK Lenart U8 NK Pobrežje U8
  Šentilj NŠ Paloma Šentilj U8 NK MB Tabor U8
  Maribor NK Kovinar U8 NK Rače U8
 11. 11. krog

  Maribor NK Pobrežje U8 NK Rače U8
  Maribor NK MB Tabor U8 NK Lenart U8
  Limbuš Marles hiše U8 NŠ ROHO U8
  Ruše NK Pohorje- U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Miklavž na Dravskem polju NK Miklavž U8 NK Kovinar U8
 12. 12. krog

  Rogoza – Miklavž na Drav.p. NŠ ROHO U8 NK Miklavž U8
  Šentilj NŠ Paloma Šentilj U8 Marles hiše U8
  Rače NK Rače U8 NK MB Tabor U8
  Lenart v Slovenskih goricah NK Lenart U8 NK Pohorje- U8
  Maribor NK Kovinar U8 NK Pobrežje U8
 13. 13. krog

  Maribor NK MB Tabor U8 NK Pobrežje U8
  Ruše NK Pohorje- U8 NK Rače U8
  Miklavž na Dravskem polju NK Miklavž U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Limbuš Marles hiše U8 NK Lenart U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. NŠ ROHO U8 NK Kovinar U8
 14. 14. krog

  Šentilj NŠ Paloma Šentilj U8 NŠ ROHO U8
  Lenart v Slovenskih goricah NK Lenart U8 NK Miklavž U8
  Maribor NK Pobrežje U8 NK Pohorje- U8
  Rače NK Rače U8 Marles hiše U8
  Maribor NK Kovinar U8 NK MB Tabor U8
 15. 15. krog

  Ruše NK Pohorje- U8 NK MB Tabor U8
  Limbuš Marles hiše U8 NK Pobrežje U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. NŠ ROHO U8 NK Lenart U8
  Miklavž na Dravskem polju NK Miklavž U8 NK Rače U8
  Šentilj NŠ Paloma Šentilj U8 NK Kovinar U8
 16. 16. krog

  Lenart v Slovenskih goricah NK Lenart U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Rače NK Rače U8 NŠ ROHO U8
  Maribor NK MB Tabor U8 Marles hiše U8
  Maribor NK Pobrežje U8 NK Miklavž U8
  Maribor NK Kovinar U8 NK Pohorje- U8
 17. 17. krog

  Limbuš Marles hiše U8 NK Pohorje- U8
  Miklavž na Dravskem polju NK Miklavž U8 NK MB Tabor U8
  Šentilj NŠ Paloma Šentilj U8 NK Rače U8
  Rogoza – Miklavž na Drav.p. NŠ ROHO U8 NK Pobrežje U8
  Lenart v Slovenskih goricah NK Lenart U8 NK Kovinar U8
 18. 18. krog

  Rače NK Rače U8 NK Lenart U8
  Maribor NK Pobrežje U8 NŠ Paloma Šentilj U8
  Ruše NK Pohorje- U8 NK Miklavž U8
  Maribor NK MB Tabor U8 NŠ ROHO U8
  Maribor NK Kovinar U8 Marles hiše U8