Predpisi in pravilniki

 1. NZS-PCT-Pogoji-AVG2127.8.2021
 2. NZS-PCT-Pogoji-AVG2127.8.2021
 3. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_TL 2021_2021_MNZM_16.8.2021
 4. Navodila za TL 2021_2022_1.8.2021
 5. Pravice nastopanja v TL 2021_2022_15.7.2021
 6. Sodniške in delegatske takse MNZM, 1.7.2021
 7. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1.7.2021
 8. Poslovnik o delu IO MNZM 29.3.2021
 9. Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Maribor, 27.1.2021
 10. Navodila za organizacijo tekme pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) – MNZ MARIBOR _17.8.20
 11. Seznam prisotnih na tekmi z izjavo o zdravstvenem stanju_17.8.2020
 12. Navodila za TL 2020/2021 13. 8. 2020
 13. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_(NZS)
 14. Pravice nastopanja v TL 2020/21 13. 7. 2020
 15. Disciplinski pravilnik MNZ Maribor, 12. 2.2020
 16. Navodila za TL 2019/2020
 17. Tekmovalne propozicije U13 – način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 18. Tekmovalne propozicije za U-7 – način igranja 4:4, 14. 8. 2019
 19. Tekmovalne propozicije za U-9 – način igranja7:7, 14. 8. 2019
 20. Tekmovalne propozicije za U-11 način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 21. Pravice nastopanja v TL 2019/2020
 22. Tekmovalne propozicije za U11+U10, 1. 7. 2019
 23. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1. 7. 2019
 24. Poslovnik o delu Skupščine MNZ Maribor 14. 5. 2019
 25. Poslovnik o delu Skupščine MNZ Maribor-14.5.2019
 26. Tekmovalne propozicje za veterane 45+, 27. 6. 2018
 27. Pravilnik o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posameznih primerih, 27. 6. 2018
 28. Pravilnik o drugi “B” članski ekipi nogometnega kluba v MNZM, 27. 6. 2018
 29. Pravilnik o članarinah MNZ Maribor, 27.6.2018
 30. Pravilnik o nagradah, 7. 12. 2017
 31. Način plačevanja sodniško-delegatskih taks, 23. 8. 2017
 32. Sodniške in delegatske takse v tekmovanjih MNZ Maribor, 22. 6. 2017
 33. Tekmovalne propozicije za U-11 – način igranja 7:7 , 22. 6. 2017
 34. Tekmovalne propozicije za U-13 – način igranja 11:11, 22. 6. 2017
 35. Pravilnik o delegatski službi v MNZM, 22. 6. 2017
 36. Poslovnik o IO MNZ Maribor, 3. 4. 2017
 37. Infrastrukturno – varnostni kriteriji MNZM, 22,6.2021
 38. Pravilnik o volitvah in razrešitvah
 39. Pravilnik o priznanjih MNZ Maribor, 29.1.2008
 40. Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov MNZ Maribor
 41. Pravilnik o zasebnosti MNZ Maribor
 42. Splošna pravila nogometnih iger MNZ Maribor

Statut, pravilniki, poslovniki in drugi sklepi NZS