Predpisi in pravilniki

Poslovnik o delu Skupščine MNZ Maribor-14.5.19

 Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Maribor, 27.1.2021

 Poslovnik o delu IO MNZM 29.3.2021 

 Pravilnik o priznanjih MNZ MB

 Tekmovalne propozicje za veterane 45+, 27. 6. 2018

 Disciplinski pravilnik MNZ Maribor, 12. 2.2020 – NOVO

 Pravilnik o članarinah MNZ Maribor, 27.6.2018

 Pravilnik o delegatski službi v MNZM, 22. 6. 2017

 Sodniške in delegatske takse v tekmovanjih MNZ Maribor, 22. 6. 2017

 Način plačevanja sodniško-delegatskih taks, 23. 8. 2017

 Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1. 7. 2019

 Pravilnik o drugi “B” članski ekipi nogometnega kluba v MNZM, 27. 6. 2018

 Tekmovalne propozicije za U-13 – način igranja 11:11, 22. 6. 2017

 Tekmovalne propozicije U13 – način igranja 9:9, 14. 8. 2019

 Tekmovalne propozicije za U-11 način igranja 9:9, 14. 8. 2019

 Tekmovalne propozicije za U-11 – način igranja 7:7 , 22. 6. 2017

 Tekmovalne propozicije za U-9 – način igranja7:7, 14. 8. 2019

 Tekmovalne propozicije za U-7 – način igranja 4:4, 14. 8. 2019

 Tekmovalne propozicije za U11+U10, 1. 7. 2019

 Pravilnik o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posameznih primerih, 27. 6. 2018

 Infrastrukturno – varnostni kriteriji MNZM

 Pravilnik o nagradah, 7. 12. 2017

Pravice nastopanja v TL 2020/21 13. 7. 2020

 Navodila za TL 2020/2021 13. 8. 2020

 Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_(NZS)

Navodila za organizacijo tekme pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) – MNZ MARIBOR _17.8.20 

Seznam prisotnih na tekmi z izjavo o zdravstvenem stanju_17.8.2020

 Pravilnik o zasebnosti MNZ Maribor

 Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov MNZ Maribor

 Splošna pravila nogometnih iger MNZ Maribor

 Statut, pravilniki, poslovniki in drugi sklepi NZS