Predpisi in pravilniki

 1. Pravilnik o infrastrukturnih kriterijih za 1. Člansko ligo MNZ Maribor 10.3.2022
 2. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_TL 2021_2021_MNZM_16.8.2021
 3. Navodila za TL 2021_2022_1.8.2021
 4. Pravice nastopanja v TL 2021_2022_15.7.2021
 5. Sodniške in delegatske takse MNZM, 1.7.2021
 6. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1.7.2021
 7. Poslovnik o delu IO MNZM 29.3.2021
 8. Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Maribor, 27.1.2021
 9. Navodila za organizacijo tekme pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) – MNZ MARIBOR _17.8.20
 10. Seznam prisotnih na tekmi z izjavo o zdravstvenem stanju_17.8.2020
 11. Navodila za TL 2020/2021 13. 8. 2020
 12. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_(NZS)
 13. Pravice nastopanja v TL 2020/21 13. 7. 2020
 14. Disciplinski pravilnik MNZ Maribor, 12. 2.2020
 15. Navodila za TL 2019/2020
 16. Tekmovalne propozicije U13 – način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 17. Tekmovalne propozicije za U-7 – način igranja 4:4, 14. 8. 2019
 18. Tekmovalne propozicije za U-9 – način igranja7:7, 14. 8. 2019
 19. Tekmovalne propozicije za U-11 način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 20. Pravice nastopanja v TL 2019/2020
 21. Tekmovalne propozicije za U11+U10, 1. 7. 2019
 22. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1. 7. 2019
 23. Poslovnik o delu Skupščine MNZ Maribor 14. 5. 2019
 24. Poslovnik o delu Skupščine MNZ Maribor-14.5.2019
 25. Tekmovalne propozicje za veterane 45+, 27. 6. 2018
 26. Pravilnik o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posameznih primerih, 27. 6. 2018
 27. Pravilnik o drugi “B” članski ekipi nogometnega kluba v MNZM, 27. 6. 2018
 28. Pravilnik o članarinah MNZ Maribor, 27.6.2018
 29. Pravilnik o nagradah, 7. 12. 2017
 30. Način plačevanja sodniško-delegatskih taks, 23. 8. 2017
 31. Sodniške in delegatske takse v tekmovanjih MNZ Maribor, 22. 6. 2017
 32. Tekmovalne propozicije za U-11 – način igranja 7:7 , 22. 6. 2017
 33. Tekmovalne propozicije za U-13 – način igranja 11:11, 22. 6. 2017
 34. Pravilnik o delegatski službi v MNZM, 22. 6. 2017
 35. Poslovnik o IO MNZ Maribor, 3. 4. 2017
 36. Infrastrukturno – varnostni kriteriji MNZM, 22,6.2021
 37. Pravilnik o volitvah in razrešitvah
 38. Pravilnik o priznanjih MNZ Maribor, 29.1.2008
 39. Pravilnik o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov MNZ Maribor
 40. Pravilnik o zasebnosti MNZ Maribor
 41. Splošna pravila nogometnih iger MNZ Maribor

Statut, pravilniki, poslovniki in drugi sklepi NZS