Sklepi disciplinskega sodnika in namestnika disciplinskega sodnika MNZ Maribor

Obveščamo vas, da MNZ Maribor s tekmovalnim letom 2020/21 na svoji spletni strani ne bo objavljala zapisnikov disciplinskega sodnika, ker le ti vsebujejo osebne podatke s katerimi je potrebno ravnati v skladu z določbami 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

MNZ Maribor bo še naprej objavljala prepovedi (igranja, dostopa do garderob in tehničnega prostora, …) kar lahko klubi spremljate tudi v programu regista. Sklepe o kaznovanju bomo pošiljali na elektronske naslove klubov, ki ste dolžni z njimi seznaniti svoje člane, na katere se sklepi nanašajo, da se jim bo zagotovila pravica do pravnega varstva.