Sporočilo predsednika

“Nogomet je najmnožičnejša in najpopularnejša športna panoga, zato je kot taka še toliko bolj izpostavljena številnim sodobnim tveganjem, ki lahko iz športnih, finančnih ali drugih razlogov ogrožajo oz. vplivajo na integriteto tekmovanj in s tem škodijo ugledu nogometa. Da bi tega ohranjali privlačnega, poštenega, čistega in neomadeževanega, se bomo venomer zoperstavljali tovrstnim oblikam tveganja, do potencialnih virov organiziranega kriminala ter drugih nedovoljenih poizkusov pa bomo še naprej imeli ničelno toleranco. Ker nam to lahko uspe le s skupnimi močmi, pozivamo vse, da nam pomagate. Združimo moči in poskrbimo, da ob ugotovljenih zlorabah in nedovoljenih praksah, povezanih s prirejanjem rezultatov, dogodkov ali delov dogodkov, dopingom in ostalimi dejanji, ki škodujejo integriteti nogometne igre, le-to naznanite ustreznim institucijam. Nogomet mora ostati nedotakljiv, odloča naj zgolj igrišče.”

Dejan Germič, predsednik MNZ Maribor

Sporočilo predsednika NZS