Predstavitev MNZ MARIBOR

VODSTVO

PREDSEDNIK:Dejan GermičE: dejan.germic@mnzmaribor.si
T: 040 462 001
PODPREDSEDNIKA:Mitja KorošecE: mitja@hopa.si
 Robert ČrnčecE: robert.crncec@gmail.com
ADMINISTRATIVNE ZADEVE:Jure ZalarE: info@mnzmaribor.si
T: 031 782 191

IZVRŠNI ODBOR

IZVRŠNI ODBOR MNZM (26. ČLEN STATUTA MNZM)

1.    Dejan Germič (predsednik)
2.    Mitja Korošec (podpredsednik)
3.    Robert Črnčec (podpredsednik)
4.    Uroš Kelbič (član)
5.    Dejan Ramšak (član)
6.    Boštjan Damiš (član)
7.    Dejan Kramberger (član)
8.    Martin Potočnik (član)
9.    Robert Meznarič (član)
10.    Marko Ozim (član)
11.    Boštjan Kamenšek (predsednik ZNTM)
12.    Slavko Vinčič (predsednik MDNS Maribor)

ARBITRAŽNI SVET

ARBITRAŽNI SVET MNZM (34. ČLEN STATUTA MNZM)

1. Robert Kraner (predsednik)
2. Janez Dimec (podpredsednik)
3. Robert Leitinger
4. Silvo Tkalčič
5. Jože Verstovšek

NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR MNZM (35. ČLEN STATUTA MNZM)

1.    Dušan Jovanovič (predsednik)
2.    Primož Fajmut
3.    Rok Huber

ORGANI IN KOMISIJE

ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI (36. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Vodja tekmovanj:

 1. Domen Majcen (vodja tekmovanj) 070 829 007
 2. Jure Zalar (namestnik vodje tekmovanj) 031 782 191

Vodja tekmovanj malega nogometa

 1. Domen Majcen

Registracijski komisar

 1. Jure Zalar (administrator MNZM)
 2. Domen Majcen (namestnik)

Disciplinski sodnik

 1. Bojan Kitel (disciplinski sodnik)
 2. Boris Toplak (namestnik)
 3. Iztok F. Praznik (namestnik)

Disciplinski sodnik za mali nogomet:

 1. Boris Toplak

PRITOŽBENI ORGANI (37. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Komisija za pritožbe:

 1. Gregor Gostenčnik (predsednik)
 2. Bojan Ul (član)
 3. Vili Pavc (član)
 4. Davor Ozmec (član)

SVETOVALNE KOMISIJE (38. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Komisija za mali nogomet:

 1. Dejan Kramberger (predsednik)
 2. Simon Kos (član)
 3. Silvo Izak (član)

Komisija za ženski nogomet:

 1. Bogdan Manfreda (predsednik)
 2. Tina Šmon (članica)
 3. Boštjan Krivec (član)

Strokovna komisija:

 1. Jani Ivan Sajko (predsednik)
 2. Goran Sentić (član)
 3. Matjaž Železnik (član)
 4. Borut Vrhnjak (član)
 5. Miha Čuček (član)

Komisija za objekte:

 1. Ivan Kmetec (predsednik)
 2. Jure Zalar (podpredsednik za Koroško)
 3. Robert Perko (član)
 4. Bojan Tkalčič in Tadej Friš (člana MNDS Maribor)
 5. Dejan Kresnik in Drago Koletnik (člana MDNS Maribor za Koroško)

Komisija za predpise:

 1. Danijel Lorbek (predsednik)
 2. Gregor Žmak (član)
 3. Peter Sitar (član)

Komisija za priznanja:

 1. Dejan Žmavc (predsednik)
 2. Boris Pisnik (član)
 3. Željko Kljajič (član)
 4. Bojan Strgar (član)
 5. Simona Pezdirc (članica)