Predstavitev MNZ MARIBOR

VODSTVO

PREDSEDNIK:Dejan GermičE: dejan.germic@mnzmaribor.si
T: 040 462 001
PODPREDSEDNIKA:Mitja KorošecE: mitja@hopa.si
 Robert ČrnčecE: robert.crncec@gmail.com
SEKRETARKA:Simona PezdircE: info@mnzmaribor.si
T: 031 782 191

IZVRŠNI ODBOR

IZVRŠNI ODBOR MNZM (26. ČLEN STATUTA MNZM)

1.    Dejan Germič (predsednik)
2.    Mitja Korošec (podpredsednik)
3.    Robert Črnčec (podpredsednik)
4.    Uroš Kelbič (član)
5.    Dejan Ramšak (član)
6.    Boštjan Damiš (član)
7.    Dejan Kramberger (član)
8.    Martin Potočnik (član)
9.    Aleš Tihec (član)
10.    Robert Meznarič (član)
11.    Marko Ozim (član)
12.    Boštjan Kamenšek (predsednik ZNTM)
13.    Silvo Borošak (predsednik MDNS Maribor)

ARBITRAŽNI SVET

ARBITRAŽNI SVET MNZM (34. ČLEN STATUTA MNZM)

1. Robert Kraner (predsednik)
2. Janez Dimec (podpredsednik)
3. Robert Leitinger
4. Silvo Tkalčič
5. Jože Verstovšek

NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR MNZM (35. ČLEN STATUTA MNZM)

1.    Dušan Jovanovič (predsednik)
2.    Primož Fajmut
3.    Rok Huber

ORGANI IN KOMISIJE

ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI (36. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Vodja tekmovanj:

 1. Domen Majcen (vodja tekmovanj) 070/829-007
 2. sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (namestnica)

Vodja tekmovanj malega nogometa

 1. Denis Holc (vodja tekmovanj malega nogometa)

Registracijska komisarka (v času prvenstva so registracije igralcev:od ponedeljka do četrtka, razen praznika ali dopusta)

 1. sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (registracijska komisarka)

Disciplinski sodnik

 1. Bojan Kitel (disciplinski sodnik)
 2. Boris Toplak (namestnik)

Disciplinski sodnik za mali nogomet:

 1. Boris Toplak (disciplinski sodnik za mali nogomet)

PRITOŽBENI ORGANI (37. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Komisija za pritožbe:

 1. Vili Pavc (predsednik)
 2. Gregor Gostenčnik (član)
 3. Davor OZMEC (član)

SVETOVALNE KOMISIJE (38. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Komisija za mali nogomet:

 1. Dejan Kramberger (predsednik)
 2. Silvo Izak (član)

Komisija za ženski nogomet:

 1. Petra Mikeln (predsednica)
 2. Mihael Čonč (član)
 3. Igerc Primož (član)

Strokovna komisija:

 1. Matjaž Železnik (predsednik)
 2. Damir Pekič (član)
 3. Jani Ivan Sajko (član)
 4. Goran Sentić (član)
 5. Boštjan Merc (član)
 6. Jure Lesjak (član)
 7. Vodja nogometa za vse MNZM – Miha Čuček (član)

Komisija za objekte:

 1. Ivan Kmetec (predsednik)
 2. Jure Zalar (podpredsednik za Koroško)
 3. Robert Perko (član)
 4. Tadej Mežnar in Ul Bojan (člana MNDS Maribor)
 5. Dejan Kresnik in Drago Koletnik (člana MDNS Maribor za Koroško)

Komisija za predpise:

 1. Danijel Lorbek (predsednik)
 2. dr. Dušan Jovanovič (član)
 3. Matjan Cojhter (član)

Komisija za priznanja:

 1. Ervin Vidovič (predsednik)
 2. Damir Jurenec (član)
 3. Franc Cerle (član)
 4. Sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (član)
 5. Predstavnik klubov malega nogometa – Bojan Strgar (član)

ZAČASNE KOMISIJE (40. ČLEN STATUTA MNZ MARIBOR)

Komisija za marketing in odnose z javnostmi:

 1. Dejan Toplak (predsednik)
 2. Deni Celinger (član)
 3. Gregor Javšnik (član)

Komisija za mednarodne povezave:

 1. Sandro Bloudek (predsednik)
 2. Timotej Krajnc (član)
 3. Ante Šimundža (član)

Komisija za javne razpise:

 1. Darja Kline (predsednica)
 2. Boris Ozmec (član)
 3. Sekretarka MNZM – Simona Pezdirc (član)

Komisija za veteranski nogomet:

 1. Vodja tekmovanj – Domen Majcen (predsednik)
 2. Zakoniti zastopniki ali s strani zakonitih zastopnikov pooblaščeni predstavniki klubov veteranske lige (člani)

* Sestava komisije za veteranski nogomet se konstituira za vsako tekmovalno leto skladno s sestavo veteranske lige.