Regijski centri

Predstavitev

S pričetkom tekmovalnega leta 2016/17, so v skladu s strateškimi usmeritvami na področju mladinskega nogometa, stopile v veljavo nekatere spremembe pri izvajanju programov nogometnih centrov MNZ. Vadbo v nogometnih centrih MNZ smo želeli čim bolj približati igralcem in klubom v vseh regijah po državi. Vsebine programa (pod imenom Regijski centri MNZ), v sodelovanju s trenerji MNZ, koordinatorji področij Nogometa za vse, klubskimi trenerji in trenerji NZS – Inštruktorska služba so se tako pričele izvajati regijsko, v vseh devetih medobčinskih nogometnih zvezah.

Program dela v Regijskih centrih MNZ je namenjen dodatni nogometni izobrazbi in vzgoji mladih nadarjenih nogometašev v starosti 11 in 12 let, za katere klubski trenerji ocenjujejo, da bi imeli z dodatnim kvalitetnim in strokovnim delom možnost napredovanja v selekcijskem procesu. Treningi so sestavljeni v skladu s sprejetim mladinskim programom NZS ter usmeritvami in zahtevami programov mladinskih nogometnih reprezentanc Slovenije.

Kakšni so bili vzroki, da je prišlo do sprememb v izvajanju nogometnih centrov:

 • Različna vsebina dela po MNZ-jih
 • Prevelik poudarek na tekmovanju
 • Pomanjkanje strokovnih programov dela
 • Različno število izvedenih centrov po posameznih MNZ-jih
 • Centralizacija centrov pri velikih klubih
 • Prevelika vključenost trenerjev večjih klubov (nevarnost skavtinga)
 • Različne starostne skupine (od 10 do 14 let)
 • Pomanjkanje prenosa informacij o delu v centrih znotraj MNZ-ja

Najpomembnejši cilji programa Regijski centri:

 • Igralcem omogočiti dodatne možnosti za nogometni in osebnostni razvoj
 • Klubom ponuditi strokovno pomoč pri razvoju igralcev
 • Poenotene vsebine v vseh MNZ-jih po državi
 • Krajevna razpršenost centrov znotraj MNZ-ja
 • Spremljanje igralcev s pomočjo osebnega kartona
 • Vključevanje klubskih trenerjev v proces vadbe – dodatno izobraževanje trenerjev in prenos informacij na klubski nivo

Treningi