FUZBAL KORNER: Dejan Germič

Odločitev, da se trenažni proces in vsa tekmovanja pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Maribor (v nadaljevanju MNZ Maribor) prekličejo, kasneje pa v celoti odpovedo, je pred dnevi dodobra razdelila nogometne navdušence. Odločitev zveze so nekateri sprejeli z odobravanjem, spet drugi menijo, da je pretirana. O tem, zakaj se pristojni niso odločili drugače, kaj to pomeni za razplete na ligaških lestvicah, kako so odločitev sprejeli ključni deležniki in kdaj lahko pričakujemo novo nogometno sezono, smo se pogovarjali z Dejanom Germičem, predsednikom MNZ Maribor.

Dejan, epidemija koronavirusa ter z njo povezano širjenje ni prizaneslo niti delu v svetu nogometa. Njeno obvladovanje ni vplivalo zgolj na profesionalen, marveč tudi na amaterski nogomet. MNZ Maribor je med prvimi ukrepi zoper boja proti bolezni najprej sprejela preklic tekmovanj in odsvetovanje trenažnega procesa klubom, pred dnevi pa so bila odpovedana tudi vsa tekmovanja. Kaj lahko poveste o tem?

Drži. Žal je epidemija koronavirusa močno posegla tudi na področje amaterskega nogometa. Na MNZ Maribor vselej na prvo mesto postavljamo zdravje vseh deležnikov, ki so vpleteni v samo nogometno dejavnost. Z namenom preprečevanja širjenja in obvladovanja epidemije smo s sklepi v prvi vrsti sledili priporočilom in ukrepom države ter Nogometne zveze Slovenije. V marcu smo tako najprej sprejeli sklep, da se do nadaljnjega prekinejo vsa tekmovanja pod našim okriljem, nato pa smo bili 20. aprila primorani sprejeti odločitev, da se vsa tekmovanja MNZ Maribor v TL 2019/2020 dokončno prekinejo oz. odpovedo. Seveda je bila to ena najtežjih odločitev. Kljub temu se moramo zavedati, da tukaj govorimo o amaterskem nogometu, za katerega veljajo drugačne zakonitosti kakor pri profesionalnem. Klubi pod našim okriljem delujejo z manjšim številom osebja, igralci so povečini zaposleni v raznih podjetjih, stadioni v glavnem nimajo ustrezne umetne razsvetljave, gledalci pa so eden od najpomembnejših in redkih virov prihodkov. Iz teh razlogov je igranje naših lig v poletju (julij, avgust) ali v strnjenem ritmu (sobota-sreda-sobota) in povrhu še brez gledalcev praktično nesprejemljivo in neizvedljivo s strani večine klubov. Takšno igranje bi imelo številne negativne posledice, ki bi lahko privedle tudi do ugašanja posameznih nogometnih sredin. Tega pa si seveda nihče od nas ne želi.

Zakaj se na zvezi niste odločili za odlog oz. prestavitev ligaških in pokalnih tekmovanj? Zdravstvena situacija je tedaj že kazala orise normaliziranja.

Za ljudi, ki se ukvarjajo z amaterskim nogometom, ta igra v prvi vrsti predstavlja strast, radost, otroško ljubezen, veselje in druženje. Nikakor na tem nivoju ni v ospredju posel in delitev sredstev iz televizijskih pravic. Zato so tudi tisti ključni kriteriji, ki jih je potrebno pri izpeljavi posameznega tekmovanja upoštevati, nekoliko drugačni od tistih v profesionalnih ligah. Tukaj je potrebno tekmovanje uokviriti predvsem na vikende in čas, ko ni počitnic ali praznikov. Ob tem moramo v ozir vselej vzeti dejstvo, da na zvezi ne razpišemo preveč tekem na isti dan, saj se takoj soočimo s pomanjkanjem sodnikov in težavo izpeljave ali prestavljanja obračunov. Prav tako v klubih običajno deluje več ekip različnih starostnih kategorij, za tekme pa imajo običajno registrirano oz. ustrezno zgolj eno igrišče. Pri preveč strnjenem urniku se lahko zaradi prestavljenih tekem, ki so posledica obveznosti igralcev (šolske, službene in druge) ter slabega vremena, hitro poruši ves, sicer na papirju, uresničljiv plan tekem. V kolikor se slednje izjalovi, se lahko znajdemo v coni, polni napetosti, slabe volje in jeze, ki pa za ta nivo ni potrebna. Iz navedenih razlogov, poznavanja tekmovalne materije ter pričakovanj in želja klubov bi vsakršno trmasto vztrajanje pri nadaljevanju tekmovanj v TL 2019/2020 imelo precej več negativnih posledic, kot jih bo imela odločitev o prekinitvi tekmovanj.

Če prav razumem, sprejetje prej navedenih ukrepov pojmujete kot sorazmerno glede na stanje trenutne zdravstvene situacije v slovenskem prostoru.

Glede na nam poznane smernice in usmeritve, ki se jih bo v bližnji prihodnosti še potrebno držati, in ob zasledovanju, da klubov ne izpostavimo dodatnim nenadzorovanim, nepotrebnim in pretiranim dodatnim stroškom brez možnosti prihodka s strani gledalcev, menimo, da so naši ukrepi v danem trenutku bili najbolj korektni, smiselni in realni do vseh ključnih deležnikov.

Verjetno ste že bili v stiku s predstavniki klubov. Kakšni so njihovi odzivi na zadnje odločitve zveze?

S strani MNZ Maribor je že bil vzpostavljen kontakt z omenjenimi. Namen slednjega je predvsem pridobivanje informacij in seznanitev z njihovim razmišljanjem in pričakovanji. To še posebej velja za tisto skupino klubov, ki bi se borili za obstanek ali napredovanje. Vesel sem, da so tudi klubi to situacijo vzeli resno, dosledno in na celotno zadevo gledajo zelo razumsko in realno. Seveda je naš skupna želja, da bi lahko nogomet čimprej ponovno igrali, a le tedaj, ko bo to mogoče početi na zdravju varen način in se bodo tekme lahko igrale tudi ob prisotnosti nogometnih navdušencev.

Kaj to konkretno pomeni za trenutno stanje na ligaških lestvicah in pokalnih razpletih? Lahko že govorimo o prvaku 1. in 2. članske lige, izpadu in napredovanju iz lig in podobno?

Seveda so trenutne lestvice dokončne, saj se v TL 2019/2020 na nivoju MNZ Maribor ne bo več igralo nobene tekme. Kakšno stališče se bo v povezavi s trenutnimi lestvicami zavzelo s pravno formalnega vidika, bomo na nivoju naših organov še odločali. Vsekakor bo poglavitno vodilo pri sprejemanju končne odločitve usmerjeno v to, da se poskuša zasledovati interese klubov. Zavedamo se, da so vsi klubi v dosedanji potek sezone vložili veliko truda, prostega časa in energije. Menim, da zgolj pritisniti na tipko »delete« in na vse pozabiti ni korektno oz. enakopravno do vpletenih deležnikov. Najhuje je, če klub za »zeleno mizo« izgubi vsakršno možnost za doseganje svojih športnih ciljev, povrhu pa na nastalo situacijo ni imel vpliva. Prav zato bo to ena najtežjih odločitev, a si bomo prizadevali, da poiščemo čim bolj optimalno rešitev, ki bo zadovoljila večino akterjev.

Kako bo potekalo dopolnjevanje oz. popolnjevanje lig za naslednjo sezono?

Kot je znano, je v TL 2019/2020 v 3. SNL-VZHOD nastopalo 12 ekip, čeprav je osnovni format 3. SNL-VZHOD nastavljen na 14 ekip. Še pred prekinitvijo spomladanskega dela prvenstva je iz 3. SNL-VZHOD izstopil NK Radgona. Prav tako so vedno bolj aktualne govorice, da naj določene ekipe ne bi imele več interesa v naslednjem TL nastopati v 3. SNL-VZHOD. Zato je v tem trenutku o sami sestavi naše 1. članske lige zelo nehvaležno govoriti, saj smo v veliki meri odvisni od dokončne sestave 3. SNL-VZHOD. Ker si ne želimo, da bi bil trud kateregakoli kluba spregledan, potekajo pogovori tudi o morebitni enoletni razširitvi 1. članske lige. Zasledujemo namreč miselnost, da je veliko bolj smotrno po potrebi prilagoditi sam tekmovalni format kakor posamezni ekipi za »zeleno mizo« odvzeti možnost, da bi si na igrišču izborila zastavljene športne cilje. Tako obstaja velika verjetnost, da bo 1. članska liga MNZ Maribor v TL 2020/2021 štela 16 ekip. Seveda se v tem primeru ne bo odigral klasičen dvokrožni sistem, saj bi bilo 30 krogov za amaterski nivo občutno preveč, hkrati pa bi to bilo tudi neizvedljivo. Šlo bo za prilagojen sistem tekmovanja. V kolikor se bomo odločili za to možnost, se bodo najkasneje do julija izdelale natančne tekmovalne propozicije, s katerimi bodo vsi tudi seznanjeni.

Kdaj se obeta začetek sezone 2020/2021 v vseh tekmovanjih?

V prvi vrsti je slednje odvisno od navodil, smernic in ukrepov državnih in zdravstvenih organov ter Nogometne zveze Slovenije. Vsekakor si vsi želimo in upamo, da bi bilo nogomet, v pogojih, ki bodo sprejemljivi za vse deležnike, možno začeti, kot je bilo to običajno v preteklih letih. Lige bi se tako okvirno začele med 22. avgustom in 5. septembrom.

Situacija s koronavirusom ni odnesla le ligaških in pokalnih obračunov, temveč tudi Dan nogometa, ki ga MNZ Maribor tradicionalno prireja za mlade nogometne upe v mesecu maju. V pogovoru pred intervjujem ste omenili, da ste tega primorani premakniti na mesec september. Kakšne organizacijske težave to prinaša in ali se bo sam dogodek zaradi novega termina kaj razlikoval od prvotno načrtovanega?

Res je. Dan nogometa, prvotno načrtovan za 16. maj, smo bili primorani preložiti. Gre za dogodek, katerega osnovni namen je otrokom preko medsebojnega druženja, zabave in veselja pričarati nepozabne spomine. Na dogodku sodeluje okoli 700 otrok starih od 5 do 9 let. Vsak otrok prejme tudi darilo, katero lahko v prihodnje uporablja pri ukvarjanju s športom. Kljub temu, da to za MNZ Maribor predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj, k izvedbi Dneva nogometa stremimo. Na zvezi si namreč sila prizadevamo za organizacijo otrokom prijaznih športnih aktivnosti. Vsekakor načrtujemo, da dogodek v enakem obsegu izpeljemo tudi letos, in sicer v drugi polovici meseca septembra ali na začetku oktobra. Obenem razmišljamo, da bi vanj vključili še otroke, stare do 11 let. Prepričan sem, da bi nivo samega dogodka s tem dodatno dvignili.

Pričakujete kljub temu tako množičen obisk mladih nogometnih upov kot lani?

Ozirajoč na poslanstvo, ki ga zasledujemo z Dnevom nogometa, lanske odzive trenerjev, otrok in staršev ter ob dejstvu, da je za vse udeležence dogodek v celoti brezplačen, verjamemo, da lahko tudi v jesenskem času pričakujemo podobno, če ne celo večjo udeležbo mladih nogometašev in nogometašic kakor v lanskem letu.

Maja Šturm

FOTO: Osebni arhiv Dejana Germiča