RAZPIS ZA DELEGATE MNZ MARIBOR

Na podlagi sklepa IO MNZ Maribor z dne 15.03.2023, se razpisuje nova mesta za opravljanje delegatske funkcije v tekmovanjih MNZ Maribor.

V skladu s 5. členom Pravilnika o delegatski službi v MNZ Maribor se lahko na razpis prijavijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • Državljanstvo Republike Slovenije,
  • vsaj srednješolska izobrazba,
  • osnovno delo z računalnikom (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo s programom Regista itd.),
  • na dan prijave star najmanj 25 in največ 55 let (ne velja za osebe, ki so v preteklosti že bile delegati na listi MNZM),
  • vsaj 5 letna aktivnost v športu.

Na razpis se je potrebno prijaviti s pisno vlogo, ki mora biti napisana računalniško.

Kandidati, ki še niso opravljali funkcije delegata na MNZ Maribor, morajo zraven pisne vloge predložiti še:

  • potrdilo o državljanstvu,
  • potrdilo o izobrazbi,
  • pisno potrdilo, da je posameznik v športu aktiven vsaj 5 let.

Kontaktna oseba je Domen Majcen:

O vseh nadaljnjih podrobnostih postopka bodo kandidati obveščeni po preteku roka za prijave.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do vključno petka, 14. 04. 2023 in sicer preko elektronske pošte »info@mnzmaribor.si«.

                                                                                                                                                                  Domen Majcen, l.r.

Vodja tekmovanj MNZM