RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V NOGOMETU ZA LETO 2023

Spoštovani predstavniki klubov, upravljalci športnih parkov in stadionov!

Izvršni odbor NZS je na svoji 34. dopisni seji dne, 21. 4. 2023, na podlagi Pravilnika NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu in finančnega načrta za poslovno leto 2023 sprejel besedilo razpisa za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023.

Skupna višina sredstev, namenjenih gradnji in posodobitvi nogometnih športnih objektov v letu 2023 znaša 500.000 EUR. Rok za prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 22. 5. 2023.

Več informacija najdete na povezavi:

Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2023 (nzs.si)