Arhiv – predpisi in pravilniki

 1. Navodila za TL 2022_2023
 2. Tekmovalne propozicije najmlajših cicibanov U7 – 4 igralci
 3. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor – novosti 2022
 4. Pričetek tekmovanj – jesen 2022-2023
 5. Pravice nastopanja TL 2022_2023
 6. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_TL 2021_2021_MNZM_16.8.2021
 7. Navodila za TL 2021_2022_1.8.2021
 8. Pravice nastopanja v TL 2021_2022_15.7.2021
 9. Sodniške in delegatske takse MNZM, 1.7.2021
 10. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1.7.2021
 11. Seznam prisotnih na tekmi z izjavo o zdravstvenem stanju_17.8.2020
 12. Navodila za organizacijo tekme pod prilagojenimi pogoji (COVID-19) – MNZ MARIBOR _17.8.20
 13. Navodila za TL 2020/2021 13. 8. 2020
 14. Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji_(NZS)
 15. Pravice nastopanja v TL 2020/21 13. 7. 2020
 16. Tekmovalne propozicije U13 – način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 17. Tekmovalne propozicije za U-9 – način igranja7:7, 14. 8. 2019
 18. Tekmovalne propozicije za U-11 način igranja 9:9, 14. 8. 2019
 19. Tekmovalne propozicije za U-7 – način igranja 4:4, 14. 8. 2019
 20. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 1. 7. 2019
 21. Tekmovalne propozicije za U11+U10, 1. 7. 2019
 22. Pravilnik o članarinah MNZ Maribor, 27.6.2018
 23. Način plačevanja sodniško-delegatskih taks, 23. 8. 2017
 24. Pravilnik o delegatski službi v MNZM, 22. 6. 2017
 25. Tekmovalne propozicije za U-13 – način igranja 11:11, 22. 6. 2017
 26. Tekmovalne propozicije za U-11 – način igranja 7:7 , 22. 6. 2017
 27. Sodniške in delegatske takse v tekmovanjih MNZ Maribor, 22. 6. 2017
 28. Pravilnik o priznanjih MNZ Maribor, 29.1.2008
 29. Tekmovalne propozicije MNZ Maribor, 15.3.2023 (čistopis)