SKLEP IO O PREKINITVI TEKMOVANJ V VSEH LIGAH MNZ MARIBOR

V torek, 11.5.2021, se je IO MNZM na svoji redni seji intenzivno in celovito ukvarjal s trenutnimi razmerami, povezanimi s tekmovanji MNZM v TL 2020/21. Po temeljitem tehtanju prednosti in slabosti, ki jih v trenutnih razmerah zahtevajo veljavni predpisi oz. vladni odloki za nadaljevanje tekmovanj ter celostni obravnavi argumentov, vezanih na nadaljevanje tekmovanj, pri čemer smo v obzir vzeli tudi vsa prispela razmišljanja s strani naših klubov, smo razpravo še toliko bolj konkretizirali. Na koncu seje je IO MNZM sprejel naslednji sklep:

Z 11.5.2021 se dokončno prekinejo oz. zaključijo vsa tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor v TL 2020/2021.

IO MNZM te odločitve seveda ni sprejel z lahkoto, vendar so dejanski argumenti za prekinitev sezone 2020/21 odtehtali večino ostalih argumentov in privedli do sprejetega sklepa. Zaradi odločitve političnih voditeljev in informacij, s katerimi razpolagamo, je vsakršno nadaljevanje prvenstvenih tekem  povezano z obsežnimi pogoji, s katerimi se lahko naši klubi spopadajo le s preobsežnimi kadrovskimi, organizacijskimi, administrativnimi in finančnimi napori. Drug, in ne nepomemben, dejavnik je, da se z vidika športne znanosti zagotovi nujno potreben čas priprav, kar pomeni, da bi s tekmovanji lahko pričeli najhitreje konec meseca maja, torej bi za tekmovanja imeli na razpolago le štiri do pet terminov. Ob vsem tem je potrebno  imeti v mislih, da se lahko zgodi, da bi se tekme morale odpovedovati zaradi COVID-19 pozitivnih primerov pri igralcih, ki nimajo izvora na nogometnih treningih in tekmah (služba, šola in podobno), ali pa bi bile odpovedane zaradi vremenskih ali drugih nepredvidljivih razlogov. Zaradi že tako tesnih terminov tekem dodatnih datumov oz. terminov ni na voljo. V tem kratkem obdobju bi tako dodatno obremenili vse amaterske igralce in s tem povečali tveganje za poškodbe, zlasti če upoštevamo dejstvo, da vse od 21.10.2020 zaradi vladnih ukrepov ni bilo omogočeno normalno izvajanje trenažnih procesov. Redno športno tekmovanje zato iz zgoraj omenjenih razlogov ni izvedljivo na varen način, zato klube naprošamo, naj sprejeto odločitev sprejmejo kot dobronamerno za vse deležnike v nogometu.

Ker so vse nadaljnje odločitve glede sestave lig za TL 2020/21 v veliki meri odvisne oz. povezane tudi s sestavami lig na nivoju NZS je IO MNZM sprejel tudi naslednji sklep:

O načinu oblikovanja, popolnjevanja in sestave posameznih lig za TL 2021/2022 bodo odločali organi MNZ Maribor na eni izmed naslednjih sej.

Ker si vsi želimo, da bi se nogomet ponovno vrnil v normalo, naprošamo vse naše klube, da se pozitivno zazrejo v TL 2021/22 ter ne glede na sprejeto odločitev o prekinitvi tekmovanj, ob upoštevanju vladnih odlokov nadaljujejo s trenažnimi procesi in bodisi odigrajo tudi kakšno prijateljsko tekmo, katere izvedba je možna ob upoštevanju veljavnih predpisov in ukrepov vseh odgovornih institucij. Obenem upamo, da bo ponoven zagon tekmovanj v jesenskem delu pripomogel k omilitvi oz. zmanjšanju stisk in negativnih vtisov, ki smo jih doživeli v zadnjih dveh sezonah. Ob predpostavki, da bodo tudi v prihodnje zahtevani določeni ukrepi, povezani s preprečevanjem širjenja novega virusa (redna testiranja, cepljenja in podobno), ter ob želji, da se čim prej vrnemo v normalno delovanje, priporočamo, da skupaj izkoristimo vse možnosti (kot je npr. cepljenje), ki jih imamo, da z odgovornim delovanjem pripomoremo, da se čim prej vrnemo v normalo.   

Ob koncu bi se želeli zahvaliti vsem nogometnim delavcem, ki delujete po klubih, pa tudi kritikom, saj lahko le s konstruktivnim sodelovanjem dosežemo zastavljene cilje.