SODELOVANJE Z MARIBORSKO FERI IN EPF

Nogomet kot najbolj priljubljen šport na svetu se tudi na lokalnem nivoju vse bolj razvija. Tehnološke rešitve ponujajo imetnikom športne lastnine (klubom in zvezam) ter podjetjem, ki jih sponzorirajo, kopico možnosti, da se medsebojno povežejo in s svojimi športnimi predstavami zadovoljijo apetite pristašev in kupcev. Sponzorji v zameno za finančno pomoč vse odgovorneje vstopajo v partnerstva, a je trenutna situacija s Covid-19 že tako težko situacijo sponzoriranja še zaostrila.

Iz tega razloga smo se v MNZ Maribor odločili, da v novi sezoni postopoma začnemo vključevati nove uporabne tehnologije, ki jih lahko razvijamo z dvema pomembnima mariborskima fakultetama, in sicer FERI – Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter EPF – Ekonomsko poslovno fakulteto. Sodelovanje predstavlja pomemben korak k ustvarjanju lastnih video vsebin z uporabo naprednih tehnologij.

Na skupnem sestanku so Dejan Germič, predsednik MNZ Maribor, dr. Dušan Jovanovič (EPF), Jani Pavlič (FERI) in Matija Brodnjak, predstavnik Sport.Video Slovenija, pred tedni potrdili začetna predvidevanja, da so lahko pomembni partnerji skupnega projekta, ki bo z modernejšim pristopom in ustvarjanjem nogometnih vrhuncev s pomočjo mobilne aplikacije Sport.Video predstavljal dodano vrednost, ki bo koristila tako klubom, zvezi, navijačem, podjetjem kakor tudi širši lokalni skupnosti.

Zavedanje, da nogometne vsebine na vizualno všečen način povežemo s stroko iz področja medijske produkcije ter marketinga, je sila pomembno. Maribor je nogometno mesto, celotno Podravje pa je močno prežeto z nogometno energijo, ki jo je potrebno deliti med mlade nogometaše in nogometne privržence. Verjamemo, da bomo s pomočjo tovrstnih sodelovanj prišli do novih potencialnih akterjev na športno-marketinškem področju za ustvarjanje presežkov najprej doma, nato pa še globalno v športno obarvanem svetu.

Več o partnerstvu in izjave ključnih akterjev najdete na https://sport.video/blog/2020/07/29/new-partnership-mnz-maribor/.

#ShareSuccess #ŽivimoNogomet #NaIgriščuPišemoZgodbe #NaIgriščuDosegamoSanje